Havfli ishlab chiqarish ob'ektida avariya yuz bergan taqdirda boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i va (yoki) mol-mulkiga hamda atrof-muhitga zarar etkazganlik uchun fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish

chop etish versiyasi