Yuridik shaxslarning mulkini kompleks sug'urtalash

chop etish versiyasi