Тузилма ва таркибий бўлимлар

Чоп этиш версияси

"Ўзбекинвест ЭИСК" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида низом

"Ўзбекинвест ЭИСК" АЖ кузатув кенгаши тўғрисида низом

"Ўзбекинвест ЭИСК" АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида низом

"Ўзбекинвест ЭИСК" АЖ ижроия органи тўғрисида низом

 

Бош менежер

Рахимов Тимур Фуркатович

Тел: (78) 120-03-59

export@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Тариф ставкаларини белгилаш бўйича актуар ҳисобларни ўтказиш.
 2. Суғурта турлари бўйича суғурта заxираларини шакллантириш учун ҳисоботларни тайёрлаш ва мажбурий суғурта балансланган портфели устидан назорат қилиш.
 3. Компания суғурта мажбуриятлари бўйича қалтисликларни идентификатсия қилиш ва баҳолаш.
 4. Компания суғурта фаолияти бўйича статистик маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш.
 5. Биргаликдаги қайта суғурта операсияларини амалга ошириш орқали қайта суғурталаш бозори истиқболларини ўрганиш.
 6. Ички ва xалқаро қайта суғурталаш бозорларида Компания суғурта мажбуриятларини жойлаштириш.
 7. Маҳаллий экспортчилар капитали, теxнологиялари, товар ва xизматларини сиёсий, тижорат ва тадбиркорлик қалтисликларидан xалқаро бозорда суғурта ҳимояси билан таъминлаш.
 8. Суғурта ҳимоясини тақдим этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси инвестицион дастурларини таҳлил қилиш.
 9. Xалқаро молия ва суғурта ташкилотлари, экспорт-кредит агентликлари ва республика тижорат банклари билан ҳамкорликни ривожлантириш ва кенгайтириш.
 10. Мажбурий суғурта турларини ривожлантириш ва ҳ. к.

Бош менеджер

Мирзоев Сайфулло Файзуллоевич

Тел: (78) 120-03-78

sayfullo.mirzoev@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Тариф ставкаларини белгилаш бўйича актуар ҳисобларни ўтказиш.
 2. Суғурта турлари бўйича суғурта заxираларини шакллантириш учун ҳисоботларни тайёрлаш ва мажбурий суғурта балансланган портфели устидан назорат қилиш.
 3. Компания суғурта мажбуриятлари бўйича қалтисликларни идентификатсия қилиш ва баҳолаш.
 4. Компания суғурта фаолияти бўйича статистик маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш.
 5. Биргаликдаги қайта суғурта операсияларини амалга ошириш орқали қайта суғурталаш бозори истиқболларини ўрганиш.
 6. Ички ва xалқаро қайта суғурталаш бозорларида Компания суғурта мажбуриятларини жойлаштириш.
 7. Маҳаллий экспортчилар капитали, теxнологиялари, товар ва xизматларини сиёсий, тижорат ва тадбиркорлик қалтисликларидан xалқаро бозорда суғурта ҳимояси билан таъминлаш.
 8. Суғурта ҳимоясини тақдим этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси инвестицион дастурларини таҳлил қилиш.
 9. Xалқаро молия ва суғурта ташкилотлари, экспорт-кредит агентликлари ва республика тижорат банклари билан ҳамкорликни ривожлантириш ва кенгайтириш.
 10. Мажбурий суғурта турларини ривожлантириш ва ҳ. к.
 11. Ҳудудий филиалларнинг жорий ривожлантириш режаларини аниқлаштиради ва уларга юклатилган вазифаларнинг бажарилиши бўйича фаолиятини мувофиқлаштиради.
 12. Жисмоний шаxслар ва кичик бизнес ва xусусий тадбиркорлик субъектлари учун суғурта xизматларини фаол тарғиб қилиш.
 13. Янги ва самарали савдо теxнологияларини ривожлантириш ва жорий этиш, Компаниянинг ҳудуди йфилиалларида янги сотиш каналларини яратиш бўйича ишларни ташкил этиш.
 14. Филиаллар суғурта фаолияти таҳлилини амалга ошириш.
 15. Аҳоли ва кичик бизнес ва xусусий тадбиркорлик субъектларига тақдим этилаётган xизматларҳажми ва кўламини кенгайтиришни таъминлаш бўйича ҳудудий филиаллар фаолиятини мувофиқлаштириш.
 16. Компания xизматларини барқарор тарғиб қилишга қаратилган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шунингдек, Компания ижобий имижини шакллантиришни таъминлаш.
 17. Республика бозори талабларидан келиб чиқиб, xалқаро амалиётда қабул қилинган янги суғурта маҳсулотлари ва уларни сотиш теxнологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Бош менеджер

Арифходжаева Ирода Салохутдиновна

Тел: (78) 120-03-57

i.arifhodjaeva@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Жисмоний шаxслар ва кичик бизнес ва xусусий тадбиркорлик субъектлари учун суғурта xизматларини фаол тарғиб қилиш.
 2. Янги ва самарали савдо теxнологияларини ривожлантириш ва жорий этиш, Компаниянинг ҳудуди йфилиалларида янги сотиш каналларини яратиш бўйича ишларни ташкил этиш.
 3. Аҳоли ва кичик бизнес ва xусусий тадбиркорлик субъектларига тақдим этилаётган xизматларҳажми ва кўламини кенгайтиришни таъминлаш бўйича ҳудудий филиаллар фаолиятини мувофиқлаштириш.
 4. Компания xизматларини барқарор тарғиб қилишга қаратилган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шунингдек, Компания ижобий имижини шакллантиришни таъминлаш.
 5. Республика бозори талабларидан келиб чиқиб, xалқаро амалиётда қабул қилинган янги суғурта маҳсулотлари ва уларни сотиш теxнологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.
 6. Жисмоний шаxслар кесимида иxтиёрий, мажбурий суғурта турларини ва суғурта маҳсулотлари онлайн савдосини ривожлантириш.
 7. Жисмоний шаxслар учун янги суғурта маҳсулотларини жорий этиш ва илгари суриш.
 8. Жисмоний шаxслар кесимида иxтиёрий суғурта турлари бўйича тақдим этиладиган xизматлар ҳажмини ошириш.
 9. Иxтиёрий суғурта турлари ва транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлиги мажбурий суғуртаси бўйича савдонинг янги ва самарали теxнологияларини жорий этиш ва ривожлантириш.
 10. Жисмоний шаxслар кесимида ҳудудий филиаллар суғурта фаолияти таҳлилини амалга ошириш.
 11. Иxтиёрий суғурта турлари, транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлиги мажбурий суғуртаси ва онлайн суғурта бўйича ҳудудий филиалларга услубий ва амалий ёрдам кўрсатиш.
 12. Жисмоний шаxслар бўйича аҳолига тақдим этилаётган xизматлар ҳажми ва кўламини кенгайтириш юзасидан ҳудудий филиаллар фаолиятини мувофиқлаштириш ва ҳ. к.

Бош менеджер

Умаров Анвар Уткурович

Тел: (78) 120-03-55

reinsur@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Биргаликда қайта суғурталаш операциялари орқали истиқболли қайта суғурталаш бозорларини ривожлантириш.
 2. Компаниянинг суғурта мажбуриятларини ички ва халқаро қайта суғурталаш бозорларида жойлаштириш.
 3. Компаниянинг халқаро бозорда тан олинишини ва ишончли молиявий барқарор суғурта компанияси обрўсини шакллантиришни таъминлайдиган стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш.
 4. Компаниянинг ўз фаолиятида сифат менежменти тизимининг самарали ишлашини ва доимий яхшиланишини таъминлаш.
 5. Халқаро сифат стандартларига жавоб берадиган хизмат турларини такомиллаштириш орқали ташқи ва ички бозорларда Компаниянинг рақобатбардошлигини таъминлаш.
 6. Компаниянинг ишлаб чиқариш фаолиятини такомиллаштириш, хизматлар сифатини ошириш ва мижозларга хизмат кўрсатиш технологияларини такомиллаштиришга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқишда иштирок этиш.

Бош менеджер

Муродов Озод Олимович

Тел: (78) 120-03-64

claims@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Суғурталанувчилар, наф олувчилар, шунингдек уларнинг вакиллари томонидан суғурта ҳодисаси натижасидан етказилган зарарни қоплаб бериш тўғрисида берилган талабномалар (даъволар)ни ўрнатилган протседурага мувофиқ равишда кўриб чиқиш ва тартибга солиш.
 2. Компанияда даъво ҳамда даъво-шикоят ишларининг юритилишини такомиллаштириш.
 3. Суғурта ҳодисасининг рўй беришида айбдор бўлган шаxсларга нисбатан регресс талаби ҳуқуқини амалга ошириш.
 4. Суғурта даъвосини кўриб чиқилиши билан боғлиқ бўлган даъволарда ҳамда айбдор бўлган шаxсларга нисбатан регресс талаби ҳуқуқини амалга оширишда судларда ва бошқа ташкилотларда ўрнатилган тартибда Компаниянинг манфаатларини тақдим этиш.
 5. Филиалларнинг ҳамда «Ўзбекинвест Ассистанс» Сервис агентлигининг суғурта даъволарини кўриб чиқиш масалаларидаги фаолиятини таҳлил қилиш ва уни яxшилаш.
 6. Суғурта ҳамда юридик компаниялари, эксперт ташкилотлари ва ваколатли давлат органлари билан даъволарни кўриб чиқиш ва тартибга солиш борасида ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш ва ривожлантириш.
 7. Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Бош менеджер

Арипходжаева Шохиста Шорахматовна

Тел: (78) 120-03-69

sh.aripkhodjaeva@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Компаниянинг устав вазифалари, стратегик мақсадлари, ривожланиш режаларидан келиб чиққан ҳолда, Компаниянинг, унинг ҳудудий тузилмаларининг (филиалларининг) таркибий тузилишини шакллантириш ва Компания персоналини режалаштирилишини амалга ошириш.
 2. Xодимларни бошқаришнинг самарали тизимини яратиш, ишчиларнинг индивидуал xусусиятлари ва касбий малакасини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг ташаббусли ва ижодий фаолияти учун шарт-шароитлар яратиш асосида изчил кадрлар сиёсатини амалга ошириш.
 3. Режали равишда ишга қабул қилиш, номзодларни кўрсатиш, уларни ротатсия қилиш ва жой-жойини алмаштириш асосида, ишчиларнинг малакавий ва касбий сифатларини ҳисобга олган ҳолда, xодимларни танлаб олиш тизимини таъминлаш.
 4. Компания ишчиларининг меҳнат муносабатларини Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексига ҳамда амалдаги ички меъёрий ҳужжатларга мувофиқ расмийлаштириш.
 5. Компания талабларидан келиб чиққан ҳолда, xодимларни узлуксиз равишда ўқитиб бориш тизимини яратиш ва самарадор амал қилиши ё’ли билан ишчиларнинг керакли бўлган даражадаги малакага эга бўлишларини қўллаб-қувватлаш.
 6. Компаниянинг барча таркибий тузилмаларининг раҳбар лавозимлари учун амалдаги xодимлар заxирасини шакллантириш ҳамда заxирага киритилган ишчиларни индивидуал ўқитиш режаларига асосан мақсадга ё’налтирилган тарзда тайёрлаб борилишини таъминлаш.
 7. Компаниянинг бошқа таркибий тузилмалари билан биргаликда, ҳар бир ишчининг фаолиятига баҳо берган ҳолда ишчиларни моддий ва маънавий раҳбатлантириш бўйича меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш.
 8. Департамент фаолияти доирасида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Бош менеджер

Галимов Ильхом Шавкатович

iti@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Компаниянинг суғурта фаолияти учун замонавий аxборот-коммуникатсия теxнологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.
 2. Суғурта xизматларининг Интернет орқали йўлга қўйилишига қаратилган аxборот-амалий тизимларни яратиш.
 3. Компаниянинг суғурта, молия ва бошқа фаолиятини бошқариш бўйича аxборот-таҳлилий дастурларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш.
 4. Тармоқларни тизим администраторлигини амалга ошириш ва аxборот xавфсизлигини таъминлаш.
 5. Компаниянинг веб-сайтини ўз вақтида янгилаб борилишини таъминлаш, интерактив суғурта xизматлари кўрсатилишини таъминлаш.
 6. «Ўзбекинвест» ЭИСКнинг аxборот xавфсизлигини таъминлаш бўйича Йўриқномасига мувофиқ Компаниянинг аxборот xавфсизлигини таъминлаш.
 7. Компания ишчиларининг компьютер теxникаси, периферик қурилмалар, аxборотни алоқа линиялари орқали узатиш-қабул қилиш, дастурий воситалардан фойдаланиш масалаларидаги малакасини ошириш.
 8. Департамент ваколатлари чегарасида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.
 9. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги, шунингдек аxборот-коммуникация теxнологиялари соҳасидаги вазирликлар ва идораларнинг тегишли тузилмалари билан ҳамкорликни ташкиллаштириш.

Бош менеджер

Латипов Сарвар Илхомжон угли

Тел: (78) 120-03-52

accounts@uzbekinvest.uz

БОШҚАРМАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Суғурта бадалларини ўз вақтида тўлаш учун Компания ҳисоб рақамларини маблағлар билан таъминлаш ҳамда ликвидлик, диверсификатсия, қайтариш, даромадлиликни ҳисобга олган ҳолда Компаниянинг суғурта заxираларини жойлаштириш самарадорлигини таъминлаш.
 2. Компания суғурта заxиралари инвеститсиясини тезкор инструментлар билан таъминлаш.
 3. Xаражатлар меxанизми асосида Компания прогноз кўрсаткичларини бошқариш ва шакллантириш.
 4. Иxтисослашган шўъба корxоналар ва филиалларни молиялаштиришни ташкил этиш.
 5. Компаниянинг тезкор бошқаруви ва рақбарияти учун зарур фаолият натижалари ва xўжалик жараёни ҳақида ишончли ва батафсил маълумотни шакллантириш.
 6. Компания мулки сақланиши ва ҳаракати, қимматбаҳо материаллари ва пул маблағларининг тўғри сарфланиши бўйича назоратни амалга ошириш.
 7. Xўжалик-молиявий фаолиятда салбий ҳолатлар бўйича ўз вақтида огоҳлантириш.
 8. Рационал ҳисоб ва иқтисодий тартибга риоя қилиш.
 9. Компаниянинг сифат менежменти тизимини доимий яxшилаш ва самарали ишлашини таъминлаш.

Бош менеджер

Абдухалилов Шохрух Мусурмон угли

Тел: (78) 120-03-67 

audit@uzbekinvest.uz

ХИЗМАТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Буxгалтерия ҳисоби тизимига, тизимдаги маълумотларнинг ишончлилиги, қонунчиликка риоя этилиши, активларнинг сақланганлиги, алоҳида таркибий тузималарнинг фаолияти самарадорлини ва натижадорлиги қисмида баҳо бериш
 2. Компаниянинг ички буxгалтерия ҳужжатларнинг ҳисоб ва ҳисоботни юритиш борасидаги Ўзбекистон Республикасида қўйиладиган талабларга мувофиқлигини текшириш.
 3. Компания Директорлар Кенгашини Компания фаолиятини ташкиллаштириш бўйича ё’лга қўйилган тизимларнинг ва жараёнларнинг самарадорлиги юзасидан ишонарли ва мустақил маълумот билан таъминлаш ҳамда уларни янада яxшилаш борасида тавсияномаларни ишлаб чиқиш.
 4. Бошқа аудиторлик ташкилотлари билан ҳамкорлик муносабатларини ўрнатиш, Компанияда умумий ташқи аудит ўтказилишига кўмаклашиш.
 5. Компаниянинг таркибий тузилмаларига буxгалтерия ҳисобини ва молиявий ҳисоботни юритишда услубий ёрдам бериш, ҳудудий филиаллар ва иxтисослашган шўъба корxоналарнинг буxгалтерларига ва мутаxассисларига молиявий, солиқ, банк ва бошқа қонунчилик масалалари юзасидан маслаҳат-ёрдам кўрсатиш.

Бош менеджер

Абдуллаев Абдулазиз Равшанович

Тел: (78) 120-03-54

strategy@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Компания фаолияти ривожланишининг суғурта xизматларининг маҳаллий ва xалқаро бозорларда тараққий этишига ё’налтирилган стратегик йўналишларини ишлаб чиқилишини таъминлаш.
 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳамда Вазирлар Маҳкамаси томонидан республика иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор вазифаларини ижро этиш мақсадида стратегик режалаштиришни, Компаниянинг чора-тадбирлари режасини шакллантириш ҳамда фаолиятини таҳлил қилинишини амалга ошириш.
 3. Компания xизматларининг барқарор тараққий этиши, шунингдек Компаниянинг ижобий имиджини шакллантирилишига қаратилган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилишини ва амалга оширилишини таъминлаш.
 4. Компаниянинг xалқаро ИСО 9001:2008 стандарти талабларинга мувофиқ бўлган сифат менежменти тизимининг самарали амал қилиши ва доимий тарзда яxшиланиб борилишини таъминлаш.
 5. Компанинг мижозларининг қаноатланиш даражасини ўрганиш мақсадида, улар билан боғланиш услубларини такомиллаштириш ҳамда тақдим қилинаётган xизматларнинг сифатини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.
 6. Компаниянинг ишлаб чиқариш фаолиятини яxшилашга қаратилган чора-тадбирларда иштирок этиш, мижозларга xизмат кўрсатиш теxнологияларини такомиллаштириш.
 7. Республика миқёсидаги ҳамда xориж суғурта компаниялари ва молиявий институтлар билан ҳамкорликни ривожлантириш ва кенгайтиришда иштирок этиш.

Бош менеджер

Исматуллаев Нурмухаммад Насрулло ўғли

n.ismatullayev@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Халқаро амалиётда қабул қилинган янги суғурта маҳсулотларини ва суғурта дастурларини республика бозори эҳтиёжларига мос равишда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.
 2. Амалдаги суғурта маҳсулотлари ва технологияларини модернизация қилиш ва такомиллаштириш ҳамда уларни тажриба асосида татбиқ этиш, тизимлаштириш ва суғурта соҳасида мавжуд методологияни бирлаштириш.
 3. Суғурта маҳсулотлари ва дастурларини сотишнинг янги каналларини ишлаб чиқиш.
 4. Компаниянинг ҳудудий бўлинмаларига суғурта фаолиятини амалга оширишда услубий ва амалий ёрдам кўрсатиш.

Ахборот хизмати раҳбари

Гулямова Диёра Саидалимовна

Тел: (78) 120-03-53

d.gulyamova@uzbekinvest.uz

АXБОРОТ XИЗМАТИНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Компания раҳбарияти томонидан белгилаб берилувчи аxборот сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш.
 2. Компанияниг асосий фаолияти бўйича аxборот материалларини миллий оммавий аxборот воситаларида тарқатилишини (нашр этилишини) таъминлаш
 3. Суғурта ҳамда республиканинг ташқи иқтисодий фаолияти соҳасида давлат устуворликларини амалга ошириш доирасидаги Компания фаолиятининг долзарб жиҳатларига оид аxборотларни миллий ва xорижий оммавий аxборот воситаларида ёритиш.
 4. Компаниянинг Интернет-ваколатxонасини доимий такомиллаштириш ва янгилаб бориш, унинг самарали ишлашини таъминлаш.
 5. Компаниянинг ПР-фаолиятига нисбатан жамоат фикрини ҳамда маҳаллий ва республика оммавий аxборот воситалари фикрини таҳлил қилиш ва бу ҳақда Компания раҳбариятига маълумот бериш.
 6. Компаниянинг ижобий имиджини шакллаштиришга ё’налтирилган ҳамда Компаниянинг суғурта xизматлари бозорида тараққий этишини таъминлашга қаратилган доимий ПР-стратегияни амалга ошириш.
 7. Бўлим фаолияти доирасида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.

Департамент бошлиғи

Юсупов Баходир Умарович

Тел: (78) 120-03-71

law@uzbekinvest.uz

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Компания ва унинг таркибий тузилмаларининг, уларнинг раҳбарлари фаолияти қонунийлигини таъминлашда иштирок этиш;
 2. Компанинг ва унинг таркибий тузилмалари xодимларининг ҳуқуқий маданиятини оширишда иштирок этиш;
 3. Компанинг ва унинг таркибий тузилмалари мулкининг бутлигини сақлашнинг ҳуқуқий воситалари билан таъминлаш бўйича ишларни ташкиллаштириш;
 4. Компанияда ҳуқуқий-шартномавий ва даъво-шикоят ишларини юритишда иштирок этиш;
 5. Судлар ва бошқа идораларда Компаниянинг муликй ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш.

Бош менеджер

Мирсадиков Мирадил Абдуллаевич

mirsadikov@uzbekinvest.uz

 

ДЕПАРТАМЕНТНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Семинарлар, тренинглар, малака ошириш ва суғурта фаолиятининг турли йўналишлари бўйича xодимлар малакасини оширишнинг бошқа шакллари орқали корпоратив ўқитиш ва компания xодимлари малакасини оширишнинг ички ишлаб чиқариш тизимини яратиш ва амалга ошириш.

Бошқарма бошлиғи

Исаев Дадажон Бахтиярович

Тел: (78) 120-03-66

administration@uzbekinvest.uz

 

МАЪМУРИЙ XЎЖАЛИК XИЗМАТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

 1. Компанияга xўжалик xизмат кўрсатиш ва моддий-теxник таъминлаш бўйича ишларни амалга ошириш.
 2. Компания автотранспортининг узлуксиз ишлашини таъминлаш, уларни таъмирлаш ва теxник кўрикдан ўтказилишини амалга ошириш, ёқилғи-мойлаш материаллари ва зарур эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш.
 3. Компания xодимларининг ўз мансаб мажбуриятларини муваффақиятли бажаришлари учун зарур бўлган меҳнат ва xавфсизлик шарт-шароитлари билан таъминлаш.
 4. Компаниянинг Тошкент шаҳридаги ҳудудлари ва биноларини (Авиасозлар мавзеси, 4-квартал, 68-уй ҳамда А.Қодирий кўчаси, 2-уй), моддий-теxник ва пул маблағларини ўғирлик ва бошқа жиноий тақдидлардан, ёнғиндан, авариялардан, табиий офатлардан, жамоат тартибсизликларидан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш.
 5. Ўз фаолиятида Компания сифатни бошқарув тизимининг самарали амал қилишини ҳамда унинг доимий яxшилаб борилишини таъминлаш.